Isergebirge. Blick vom Drosslerberge nach Meffersdorf. Rgb 29.

Wydawca: Dr. Trenkler Co. Wydana: Leipzig 1907 Numer: Rgb. 29 Nadana w dniu: Bez obiegu

Pobiedna (niem. Wigandsthal) – wieś w Polsce, dawne miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, w gminie Leśna.

Osada została założona w 1667 koło wsi Meffersdorf (dzisiejsze Unięcice, stanowiące część Pobiednej) i otrzymała z tego powodu nazwę Meffersdorfer Städtel („Miasteczko Meffersdorfskie” wzlędnie „Miasteczko Unięcickie”). Nazwa ta jednak funkcjonowała krótko – już w l. 70. XVII w. pojawiła się forma Wigandsthal („Dolina Wiganda” – od imienia założyciela miasta) i to ona ostatecznie się przyjęła. Po włączeniu miejscowości do Polski w 1945 nadano jej nazwę Pobiedna, nie związaną z wcześniejszą tradycją nazewniczą, mimo iż znane są przykłady tworzenia polskiego nazewnictwa związanego z imieniem Wigand (zob. Wigancice, Wigancice Żytawskie).

Osada została założona w 1667 przez Wiganda von Gersdorf jako miasto górnicze dla prześladowanych protestantów z terenów Czech. Miasto nie rozwinęło się jednak i utraciło prawa miejskie w 1815 roku. W 1945 miejscowość została przyłączona do Polski. Jej dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. W latach 1945-54 siedziba gminy Pobiedna. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie jeleniogórskim.

Na przełomie lat 1803-04 w rejonie miejscowości hrabia Adolf Traugott von Gersdorff wybudował kamienną wieżę obserwacyjną, mającą służyć do doświadczeń naukowych (pomiary prędkości światła, badanie wyładowań atmosferycznych, obserwacje planet i gwiazd). Budowlę zaprojektował hrabia von Reden. W 1850 r. wieżę odrestaurowano; od tego czasu funkcjonowała jako punkt widokowy z przyległą gospodą. Po kolejnym remoncie udostępniono ją dla turystów w 1885r., a rok później nadano jej imię Cesarza Wilhelma.

Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pobiedna_%28wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie%29

Isergebirge. Blick vom Drosslerberge nach Meffersdorf. Rgb 29

Wydawca: Dr. Trenkler Co. Wydana: Leipzig 1908 Numer: Rgb. 29 Nadana w dniu: Bez obiegu

Pobiedna (niem. Wigandsthal) – wieś w Polsce, dawne miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, w gminie Leśna.

Osada została założona w 1667 koło wsi Meffersdorf (dzisiejsze Unięcice, stanowiące część Pobiednej) i otrzymała z tego powodu nazwę Meffersdorfer Städtel („Miasteczko Meffersdorfskie” wzlędnie „Miasteczko Unięcickie”). Nazwa ta jednak funkcjonowała krótko – już w l. 70. XVII w. pojawiła się forma Wigandsthal („Dolina Wiganda” – od imienia założyciela miasta) i to ona ostatecznie się przyjęła. Po włączeniu miejscowości do Polski w 1945 nadano jej nazwę Pobiedna, nie związaną z wcześniejszą tradycją nazewniczą, mimo iż znane są przykłady tworzenia polskiego nazewnictwa związanego z imieniem Wigand (zob. WiganciceWigancice Żytawskie).

Osada została założona w 1667 przez Wiganda von Gersdorf jako miasto górnicze dla prześladowanych protestantów z terenów CzechMiasto nie rozwinęło się jednak i utraciło prawa miejskie w 1815 roku. W 1945 miejscowość została przyłączona do Polski. Jej dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. W latach 1945-54 siedziba gminy PobiednaW latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie jeleniogórskim.

Na przełomie lat 1803-04 w rejonie miejscowości hrabia Adolf Traugott von Gersdorff wybudował kamienną wieżę obserwacyjną, mającą służyć do doświadczeń naukowych (pomiary prędkości światła, badanie wyładowań atmosferycznych, obserwacje planet i gwiazd). Budowlę zaprojektował hrabia von Reden. W 1850 r. wieżę odrestaurowano; od tego czasu funkcjonowała jako punkt widokowy z przyległą gospodą. Po kolejnym remoncie udostępniono ją dla turystów w 1885r., a rok później nadano jej imię Cesarza Wilhelma.

Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pobiedna_%28wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie%29