Russ. Grenz Cordon, Ottlotschin. Ein Blick nach Russland. No 13 245.

Wydawca: Dr. Trenkler Co. Wydana: Leipzig Numer: 13 245 Nadana w dniu: 08.05.1903

Błędny opis pocztówki, która przedstawia granicę rosyjsko -pruską w Lubiczu ( dawniej wieś położona ok. 10 km na wschód od Torunia, na obu brzegach Drwęcy, na terenie obecnego powiatu toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Najprawdopodobniej w czasach rozbiorów Polski Lubicz podzielono na Lubicz Górny oraz Lubicz Dolny kiedy to prawobrzeżna część Lubicza znalazła się w zaborze pruskim natomiast lewobrzeżna w zaborze rosyjskim.)  a nie w  Otłoczynie (Ottlotschin).

Inna moja pocztówka, o tym samym numerze, jest właściwie opisana.

 

Russ. Grenz – Cordon Leibitsch. Ein Blick nach Russland. No 13 245.

Wydawca: Dr. Trenkler Co. Wydana: Leipzig Numer: 13 245 Nadana w dniu: 08.05.1903

Lubicz – dawniej wieś położona ok. 10 km na wschód od Torunia, na obu brzegach Drwęcy, na terenie obecnego powiatu toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Najprawdopodobniej w czasach rozbiorów Polski Lubicz podzielono na Lubicz Górny oraz Lubicz Dolny kiedy to prawobrzeżna część Lubicza znalazła się w zaborze pruskim natomiast lewobrzeżna w zaborze rosyjskim.